"Only 5 Executive Beachfront Bungalows!"


Hua Hin Festival 2010

งานหัวหินรำลึกและงานกาชาด ประจำปี 2553 ณ สวนหลวงราชินี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอหัวหินและเทศบาลเมืองหัวหิน โดยความสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบฯ ร่วมจัดงาน “หัวหินรำลึก และงานกาชาด” ณ บริเวณสวนหลวงราชินี ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.- 9 พ.ค. 2553 หัวหินในปัจจุบันเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติ เนื่องจากในสมัยอดีตเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับพักผ่อนในฤดูร้อน และได้ทรงสร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ และพระราชวังแห่งนี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวหัวหิน จนถึงปัจจุบัน และในยุคสมัยต่อๆ มา ชุมชนขนาดเล็กของหัวหินได้เติบโตขึ้นตามลำดับ จนถึงสมัยที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้มาถึงหัวหิน ในปี 2454 และมีการสร้างบ้านพักตากอากาศของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ มีโรงแรมรถไฟแห่งแรก มีหาดทรายชายทะเลที่สวยงามจึงได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญจนถึง

Read Full Post »