"Only 5 Executive Beachfront Bungalows!"


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2557” เป็นครั้งที่ 5 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัด พิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2557” วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงาน หน้าเข้าช่องกระจก ริมอ่าวประจวบฯ ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรดของดีและเอกลักษณ์ 8 อำเภอ ขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงาน ส่วนช่วงค่ำมีการแสดง แสง สี เสียง ตำนานความเป็นมาของเมืองประจวบฯ และการจุดพลุหลากสีสัน

Read Full Post »